TCR Group s.r.o. - pořádková služba pro města a obce

Tactical central resolution group

Logo


obrázek

Pořádková služba pro města a obce

Kompletní služby pořádkového dohledu spočívají ve 24hodinové službě či namátkových kontrolách hlídky v katastru obce.

Nabídka našich služeb:

  • kontrola veřejného pořádku - asistence zaměstnancům MěÚ a OÚ při výkonech
  • dohled nad pořádkem a průběhem při jednorázových akcích
  • napojení majetku města či obce na PCO (pult centrální ochrany)
  • pronájem a následná obsluha kamerových systémů
  • monitorování černých skládek v katastru obce
  • preventivní aktivity v daných obcích
  • kontrola dodržování rybářského práva na vodních zdrojích majetků obcí
  • zřízení tísňového telefonní linky se 24hodinovou službou pro občany

Zámek security bezpečnostní agentura