TCR Group s.r.o. - kontroly nemocných zaměstnanců

Tactical central resolution group

Logo


obrázek

Kontroly nemocných zaměstnanců

Našim klientům nabízíme službu kontroly nemocných zaměstnanců. Jedná se o službu, kterou jsme začali nabízet po změně zákona o nemocenském pojištění. Podle uvedeného zákona prvních 14 dnů nemocenské hradí zaměstnavatel. Tato služba je tedy pro zaměstnavatele velmi výhodná.

Kontrolní činnost je realizována s ohledem na soukromí zaměstnance, a to podle zákonem daných podmínek, uvalených na kontrolu pracovně neschopných. Kontroly jsou prováděny takovým způsobem, aby neměly charakter obtěžování.

Kontrolní pracovník se dostaví ve vybraný čas na adresu pobytu nemocného zaměstnance, prokáže se služebním průkazem a plnou mocí objednavatele opravňující ke kontrole.

V případě nezastižení osoby v pracovní neschopnosti kontrolní pracovník vyčká 30 minut a po uplynutí uvedeného času provede kontrolu opakovaně. Pokud ani při druhém pokusu nemocný zaměstnanec není zastižen, provede kontrolní pracovník zápis o provedení kontroly sám a kopii záznamu nechá v dopisní schránce nemocného zaměstnance.

Zámek security bezpečnostní agentura